Wij Kopen De Ketel

In september 2014 ging een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling: het College van Burgemeester & Wethouders geeft goedkeuring aan Coöperatief Eigenwijzer (CE) om het pand aan de Ketelstraat 21 – 23, beter bekend als De Ketel, te kopen.

Een van de belangrijkste reden voor het nemen van dit besluit is het brede draagvlak dat CE in Molenwijk en in de stad inmiddels opgebouwd heeft.
CE mocht De Ketel kopen tegen een marktprijs van 224.000 euro.  CE krijgt tot 17 maart 2015 de tijd om op dit aanbod in te gaan. Om de koop tot stand te brengen dient zij tevens een plan van aanpak aan te leveren met een voorstel voor het gefaseerd opknappen van het pand.

Een ieder die CE een warm hart toedraagt weet dat dit bepaald niet zonder slag of stoten is gegaan. Heel lang heeft het ernaar uitgezien dat De Ketel gesloopt zou worden, de grond verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar en er huizen op gebouwd zouden worden. Voor velen bleken dit onzalige plannen, er zijn dan ook veel mensen in beweging gekomen, met resultaat: Wij kopen de Ketel!!

Het besluit leek snel gekomen, er komen natuurlijk wel vragen, vragen die niet makkelijk te beantwoorden zijn:
Hoe komen we aan de finaciering?
Wat gaan we precies doen met het gebouw De Ketel?
Mogen we blijven doen wat we deden of moeten er aanvullende vergunningen aangevraagd worden?
Wat moet er eigenlijk allemaal aan het pand verbouwd c.q. opgeknapt worden? ….
En last but not least: hoe zorgen we voor continuiteit en zorgen we er dus voor dat De Ketel van Molenwijk blijft?

Fonds 1818 heeft ons geweldig geholpen met financiering: Fonds 1818 heeft ervoor gezorgd dat wij de gemeente het bedrag van 224.000 euro hebben kunnen betalen. Zij helpt ons dan ook met zaken als een goede notarist en een degelijke juridische constructie waarin de deal is vastgelegd. Echter dit hebben wij enkel kunnen bewerkstelligen door de enorme inzet van de mensen achter CE, haar medewerkers/vrijwilligers, de directie, zij zijn de drijvende kracht en houden zich dagelijks bezig met van alles en nog wat om de boel draaiende te houen en laten hiermee het College van B&W zien wat CE betekent in Molenwijk en voor de stad …. Hoe omwoners in actie komen en zich keer op keer blijven inzetten voor hun wijk..!

de Ketel hoort daarbij!!

Namens het bestuur van CE,
Peter Reenalda