Organisatie

CE bestaat uit een centrale organisatie en een drietal wijkbedrijven:

De Stadsboer, een stadsboerderij waar biologische kruiden, groente en fruit geteeld wordt. De producten van de stadsboer worden ondermeer verkocht aan de Haagse horeca. Lees meer over De Stadsboer.
De Ketel, een verhuurbedrijf dat de ruimtes in het gebouw aan de Ketelstraat exploiteert. Naast verhuur verzorgt zij tevens schoonmaak, onderhoud en catering. Lees meer over De Ketel.
Paviljoen Kobus, een horecagelegenheid aan de Trekvliet. Lees meer over Paviljoen Kobus.

In deze wijkbedrijven werken buurtbewoners die voorheen geen reguliere werkbetrekking hadden. Ze starten als vrijwilliger met de intentie ‘door te groeien naar betaald werk’. In principe is dat buiten CE, voor de mensen die in dienst komen van CE dienen de loonkosten gedragen te kunnen worden uit de exploitatie.

CE is tevens een leer-werkbedrijf voor Wajongers en voor stagiairs van onder andere het Esloo College, een praktijkschool in Molenwijk. De jongeren stromen na een jaar met een diploma uit naar een baan buiten CE.

Additionele Stimulerings Activiteiten
Naast het runnen van een drietal wijkbedrijven verzorgd CE taalcursussen voor wijkbewoners. Het volgen van een Nederlandse les verhoogd de kansen op een reguliere baan.

Rolverdeling & Verantwoordelijkheden
De centrale organisatie ondervangt de ontbrekende ondernemersvaardigheden van haar vrijwilligers en starters. Zij voert ondermeer de administratie van de verschillende wijkbedrijven en verzorgt de marketing en verkoop activiteiten. Wederzijdse diensten worden verrekend. Zo betaalt de centrale organisatie huur aan het verhuurbedrijf voor de gebruikte ruimtes en het verhuurbedrijf betaalt geld aan de centrale organisatie voor het voeren van de administratie.

De dagelijkse leiding is door het bestuur van CE opgedragen aan een directeur. Deze stuurt zowel de centrale organisatie aan als ook de verschillende bedrijfsleiders binnen de verschillende wijkbedrijven.