Bestuur

Het bestuur van CE bestaat uit de volgende leden:

– Greetje Willemsma, Voorzitter
– Hans Pleging, Secretaris
– Peter Reenalda, Penningmeester

Het bestuur vergadert ten minste één keer per maand in aanwezigheid van de directeur, met wie van tevoren de agenda wordt opgesteld.