Centrale Team

Het Centrale Team is vanaf 1 november 2017 niet meer actief.

René de Goey: Hoofd financiële administratie

Marijke Bruggeman: Vrijwilliger archief
Surender Kisoentewari: Vrijwilliger communicatie, kunst & cultuur