Missie en doel

Missie vergroten uitbouwen uitbreiden versterken
CE versterkt de sociale en economische kracht van Molenwijk door de participatie van de bewoners in de wijk te vergroten en hen de mogelijkheid te geven hun talenten te ontwikkelen:

CE vergroot de economische bedrijvigheid door in wijkbedrijven leer-, werk- en participatieplekken te creëren.
CE is een inspirerende omgeving waar bewoners, wijkorganisaties en welzijnsactiviteiten samenkomen.

Doel
CE wil in een periode van 4 jaar (vanaf 1 jan 2014) een goed lopende en professionele overkoepelende bedrijfsorganisatie opzetten, een coöperatie die zich grotendeels zelfstandig kan bedruipen.

De economische zelfstandigheid van CE is gebaseerd op bedrijfsmatige activiteiten die inkomsten genereren en de kosten voor een belangrijk deel dekken.