Stichting

Vrienden van CE in aparte stichting

Coöperatief Eigenwijzer heeft de laatste jaren een enorm positieve ontwikkeling doorgemaakt. Van allerlei kanten wordt CE een warm hart toegedragen. Of het nu gaat om de activiteiten in De Ketel, het stadsboeren van Elemam of het uit de grond stampen van Kobus … CE is een begrip geworden in Molenwijk en de rest van de Den Haag.

Nu is het natuurlijk mooi dat  instellingen en organisaties zoals bijvoorbeeld gemeente Den Haag positief staan tegenover CE en is het prachtig hoe ze CE ondersteunen, echter om CE ook in de toekomst te kunnen waarborgen, blijven er zowel additionele mensen als ook middelen nodig. Huidige additionele financiele middelen worden betrokken uit giften, subisdies en uit de eigen inkomsten van CE sub-bedrijven. De maatschappelijke instekken en de hieruit voortvloeiende taken voor CE maakt het echter noodzakelijk om deze additionele middelen uit te breiden.

Om dit te kunnen realiseren is medio juni 2014 door een aantal bijzondere en enthousiaste mensen de Stichting Vrienden van Coöperatief Eigenwijzer opgericht. De stichting heeft ten doel om CE financieel te ondersteunen, verschillende activiteiten van CE onder brede aandacht te brengen, een Stadspioniersbeweging op te zetten en last but not least CE te helpen bij het verder ontwikkelen van Molenwijk.

Een Stadspionier is iemand die zich op bijzondere wijze inzet om allereerst Molenwijk en Laak, en ook de stad Den Haag als geheel duurzaam te veranderen. De Stichting Vrienden van CE heeft daarbij bijvoorbeeld Elemam als persoon voor ogen, die met zijn stadsboerproject en persoonlijk verhaal een bijzondere rol vervult. Het bestuur van Vrienden van CE wordt op dit moment gevormd door Greetje Willemsma, Jaap Westbroek en ondergetekende.

Op dit moment is het bestuur druk met het werven van Ambassadeurs voor de stichting Vrienden van CE. Een ambassadeur is een persoon die bereid is zijn/haar goede naam en bijzondere kwaliteiten belangeloos aan te wenden ter bevordering van het doel van de stichting. We denken daarbij aan mensen uit de politiek, de kunst, het bedrijfsleven, de muziek, het onderwijs, de wetenschap etc.

Hopelijk gaat de stichting Vrienden van CE in de toekomst net zo’n prominente rol spelen als CE zelf.

Den Haag, 8 maart 2015
Namens de stichting Vrienden van CE,
Peter Reenalda